แนะนำหนังสือน่าสนใจ ณ ห้องสมุดราชรถอักษร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

นวนิยายเรื่อง ฉลาดเกมส์โกง โดย ร เรือในมหาสมุทร เรื่องราวของจุดเริ่มต้นของธุรกิจกลางสนามสอบมาจากการที่ "ลิน" อยากช่วยเพื่อนสนิทอย่าง "เกรซ" เพราะความจำเป็นบางอย่างทำให้เกรซมีคำตอบเดียวสำหรับ การสอบครั้งนี้ คือเธอต้อง "ทำข้อสอบได้" เพียงเท่านั้น จากการช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ นำไปสู่ภารกิจการโกงที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ แรงขับเคลื่อนของการกระทำจึงต่างไปจากเดิม จากน้ำใจแปรเปลี่ยนเป็นเม็ดเงิน จนเมื่อสนามสอบระดับโลกกลายเป็นเกมส์ธุรกิจข้ามชาติ หากเป็นคุณ คำตอบสุดท้ายของเกมส์โกงนี้.. คืออะไร ...

MARC Information

245 a : Title 
แนะนำหนังสือน่าสนใจ ณ ห้องสมุดราชรถอักษร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 
520 a : Description 
นวนิยายเรื่อง ฉลาดเกมส์โกง โดย ร เรือในมหาสมุทร เรื่องราวของจุดเริ่มต้นของธุรกิจกลางสนามสอบมาจากการที่ "ลิน" อยากช่วยเพื่อนสนิทอย่าง "เกรซ" เพราะความจำเป็นบางอย่างทำให้เกรซมีคำตอบเดียวสำหรับ การสอบครั้งนี้ คือเธอต้อง "ทำข้อสอบได้" เพียงเท่านั้น จากการช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ นำไปสู่ภารกิจการโกงที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ แรงขับเคลื่อนของการกระทำจึงต่างไปจากเดิม จากน้ำใจแปรเปลี่ยนเป็นเม็ดเงิน จนเมื่อสนามสอบระดับโลกกลายเป็นเกมส์ธุรกิจข้ามชาติ หากเป็นคุณ คำตอบสุดท้ายของเกมส์โกงนี้.. คืออะไร ... 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.