นางสาวพัทธนันท์ ศรแก้ว
17 May 2021

ประกาศงดให้บริการพื้นที่ห้องสมุดราชรถอักษรฯ

ประกาศ "ห้องสมุดราชรถอักษรฯ"


งดให้บริการพื้นที่ห้องสมุดฯ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น


ท่านสมาชิกที่ต้องการใช้บริการ ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 3076 3078 และ 3174