นางสาวพัทธนันท์ ศรแก้ว
03 May 2021

ประกาศงดให้บริการพื้นที่ห้องสมุดราชรถอักษรฯ


งดให้บริการพื้นที่ห้องสมุดราชรถอักษรฯ ตั้งแต่วันที่ 3 - 14 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมทั่วทุกพื้นที่ ของ ศบค. ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID - 19