รวมกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562

หนังสือ “รวมกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562” จัดโดยกลุ่มกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พิมพ์เผยแพร่เพื่อเป็นคู่มือไว้ใช้ปฏิบัติงาน และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไป ...

Published date : Oct 11, 2021
Publisher : หจก. ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์ - การพิมพ์
Page : 336 หน้า
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
รวมกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
260 b : Name of publisher 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์-การพิมพ์ 
260 c : Date of publication 
สิงหาคม 2562 
300 a : Total pages 
336 หน้า 
520 a : Description 
หนังสือ “รวมกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562” จัดโดยกลุ่มกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พิมพ์เผยแพร่เพื่อเป็นคู่มือไว้ใช้ปฏิบัติงาน และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไป ... 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.