สภากาชาดไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

หนังสือ “สภากาชาดไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับขวนการกาชาด และสภากาชาดไทยสำหรับ สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบประวัติความเป็นมา ตลอดจนภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย...

Call No. : 925.7593 ส46ส 2564
Publisher : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
Published Date : เมษายน 2564
Page : 190 หน้า , ภาพประกอบ , 26 ซม.
Rating :
Barcode Title of Copy Shelf location Status
A000024572 สภากาชาดไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตู้เฉลิมพระเกียรติ On shelf  Login 

MARC Information

016 a : a - Record control number 
A000024572 
020 a : ISBN 
978-616-821-2493 
040 b : b - Language of cataloging 
THA 
082 a : Classification No. 
925.7593 
090 a : Classification No2. 
ส46ส 
092 a : Classification No3. 
2564 
245 a : Title 
สภากาชาดไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
250 a : a - Edition statement 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 c : Date of publication 
เมษายน 2564 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 
300 a : Total pages 
190 หน้า , ภาพประกอบ , 26 ซม. 
520 a : Description 
หนังสือ “สภากาชาดไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับขวนการกาชาด และสภากาชาดไทยสำหรับ สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบประวัติความเป็นมา ตลอดจนภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย... 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.