พระราชกรณียกิจ ประจำปีพุทธศักราช 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

หนังสือ “พระราชกรณียกิจ ประจำปีพุทธศักราช 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” เป็นการประมวลพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ได้ทรงปฏิบัติทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ทั่วทุกภูมิภาค ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการแสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ท่าน ...

Call No. : 925.7593 ส46พ 2564
Publisher : บริษัท โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์ จำกัด
Published Date : สิงหาคม 2564
Page : 112 หน้า , ภาพประกอบ , 26 ซม.
Rating :
Barcode Title of Copy Shelf location Status
A000024571 พระราชกรณียกิจ ประจำปีพุทธศักราช 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ตู้เฉลิมพระเกียรติ On shelf  Login 

MARC Information

016 a : a - Record control number 
A000024571 
020 a : ISBN 
978-616-821-2530 
040 b : b - Language of cataloging 
THA 
082 a : Classification No. 
925.7593 
090 a : Classification No2. 
ส46พ 
092 a : Classification No3. 
2564 
245 a : Title 
พระราชกรณียกิจ ประจำปีพุทธศักราช 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย 
250 a : a - Edition statement 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
บริษัท โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์ จำกัด 
260 c : Date of publication 
สิงหาคม 2564 
300 a : Total pages 
112 หน้า , ภาพประกอบ , 26 ซม. 
520 a : Description 
หนังสือ “พระราชกรณียกิจ ประจำปีพุทธศักราช 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” เป็นการประมวลพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ได้ทรงปฏิบัติทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ทั่วทุกภูมิภาค ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการแสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ท่าน ... 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.