รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี ๒๕๖๓ เล่ม ๑

คำวินิจฉัยที่ 1/2563 เรื่องคำร้องขอให้ศาลรรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนุญ มาตรา 49 คำวินิจฉัยที่ 2-3/2563 เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (๑) ว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนุญ หรือไม่ คำวินิจฉัยที่ 4/2563 เรื่อ นางสาวศรีสมัย เชื้อชาติ (ผู้ร้อย) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 คำวินิจฉัยที่ 5/2563 เรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ...

Published date : Sep 29, 2021
Publisher : บริษัท พี. เพรส จำกัด
Page : 347 หน้า
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
978-616-8033-60-9 
245 a : Title 
รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี ๒๕๖๓ เล่ม ๑ 
260 b : Name of publisher 
บริษัท พี. เพรส จำกัด 
260 c : Date of publication 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
300 a : Total pages 
347 หน้า 
520 a : Description 
คำวินิจฉัยที่ 1/2563 เรื่องคำร้องขอให้ศาลรรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนุญ มาตรา 49 คำวินิจฉัยที่ 2-3/2563 เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (๑) ว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนุญ หรือไม่ คำวินิจฉัยที่ 4/2563 เรื่อ นางสาวศรีสมัย เชื้อชาติ (ผู้ร้อย) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 คำวินิจฉัยที่ 5/2563 เรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ... 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.