รถไฟพลังงานแม่เหล็ก /"ไฮเปอร์ลูป"จินตนาการยิ่งใหญ่ที่ยังอยู่ในทฤษฎี

20 ปี สภาวิศวกร 2542-2562 : I am an Engineer ...

Call No. : -
Publisher : สภาวิศวกร
Published Date : ม.ป.ป.
Category : ทั่วไป
Page : 8 sohl
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

100 a : Author 
245 a : Title 
รถไฟพลังงานแม่เหล็ก /"ไฮเปอร์ลูป"จินตนาการยิ่งใหญ่ที่ยังอยู่ในทฤษฎี 
260 b : Name of publisher 
สภาวิศวกร 
260 c : Date of publication 
ม.ป.ป. 
300 a : Total pages 
8 sohl 
520 a : Description 
20 ปี สภาวิศวกร 2542-2562 : I am an Engineer ... 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.