แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2561
Published date : Sep 16, 2019
Publisher : สำนักงานศาลปกครอง
Page : 138 หน้า
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
978-616-333-074-1 
245 a : Title 
แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2561 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานศาลปกครอง 
260 c : Date of publication 
สิงหาคม 2562 
300 a : Total pages 
138 หน้า 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.