การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
Call No. : -
Publisher : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Published Date : มกราคม-มิถุนายน 2562
Category : ทั่วไป
Page : 12 หน้า
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
0125-0892 
245 a : Title 
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
260 c : Date of publication 
มกราคม-มิถุนายน 2562 
300 a : Total pages 
12 หน้า 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.