News

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จัดโครงการจิตอาสาเพื่อประโยชน์สาธารณะ "กิจกรรมบริจาคหนังสือให้ กศน." ในวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566 "หนังสือสภาพดี มีประโยชน์ สำหรับผู้ขาดแคลน โอกาสเล็ก ๆ ที่เราหยิบยื่นให้กับใครบางคน อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนอันยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของเขา"